Sjöscoutkåren Porkala är en dryga 20 år gammal sjöscoutkår i Kyrkslätt. Kåren är en del av Järsö ungdomsförening och verkar i dess föreningshus Bergåsa. Kåren grundades av Gustaf Åberg som även fungerar som kårchef.


Kontakt
Kårchef: Gustaf Åberg
Telefon: 0400-300599
E-post: gustaf.aberg(at)kolumbus.fi


Info, kontakt till föräldrar
Crista Åberg
Telefon: 040-7625330
E-post: crista.aberg(at)gmail.com