Den regelbundna scoutverksamheten i kåren består av SÖNDAGSMÖTENA då alla åldersgrupper samtidigt har program på Bergåsa kl. 18-19. Söndagsmötena hålls varje söndag mellan september och april med undantag av helger och semestrar.

Under sommarhalvåret är SEGLING en väsentlig del av kårens verksamhet. En hel del dagsseglatser ordnas i början på och slutet av sommaren och ungefär vart annat år åker vi ut på långsegats antingen väster- eller österut den finska skärgården. Dessutom får man gärna fråga någon som har certifikat att skeppa kårens båtar om den vill fara ut någon dag och segla med en.

En sommar är inte en sommar utan segling, och verkligen inte utan SCOUTLÄGER. I juli-augusti -skiftet är det dags för ett sommarläger, oftast ute på Bredskär i Hirsala skärgård tillsammans med Vikingarna och Vikingaflickorna från Helsingfors. Men kåren har även ordnat egna kårläger och deltar emellanåt i finlandssvenska storläger, senast Nothamn VII år 2012.
Ett scoutläger är en vecka långt för alla förutom för vargungarna vars läger är 3 dagar långt.

Ofta har kåren även en FÖRLÄGGNING eller HAJK på våren eller hösten. En förläggning/hajk sträcker sig över ett veckoslut och då sover man antingen inomhus eller i tält och har scoutigt program.
Under hösten/vintern/våren brukar kåren ofta även ordna någon slags tävling, t.ex. "Amazing Race".