"Scouting är verksamhet för barn och ungdomar där var och en har möjlighet att enligt sina personliga förutsättningar växa till en balanserad, frisk, ansvarskännande och självständig medlem av samhället. Målsättningen är att hjälpa den enskilda scouten att växa, utvecklas och leva i balans med sig själv, med andra människor och med sin omgivning. Idag finns det cirka 38 miljoner scouter i nästan alla världens länder."
–scout.fi/scouting


Åldersgrupper
Scouterna delas in i olika grupper baserat på ålder. Man har program med scouter i samma åldersgrupp.
Vargungarnas och äventyrsscouternas program leds av en roverscout eller äldre ledare.
Spejarna och explorerna bildar tillsammans patruller där programmet leds av patrulledarna som är explorerscouter.
Läs mer om åldersgrupperna här.

Vargungar (7-9 -åringar)
Äventyrsscouter (10-12 -åringar)
Spejarscouter (13-15 -åringar)
Explorerscouter (15-17 -åringar)
Roverscouter (18-22 -åringar)
Äldre ledare (22+)